מנהלת שקמה

מנהלת נחל שקמה מופקדת על יישום ובקרת ביצוע תכנית האב לשימור השטחים במרחב נחל שקמה והנחיותיה, שקיבלה תוקף סטטוטורי בשנת 2012 (תכנית מתאר מחוזית חלקית). במנהלת חברים נציגים ממשרדי הגנת הסביבה, הפנים, החקלאות, התיירות; רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, רשות הניקוז שקמה בשור, רשות מקרקעי ישראל; הקרן הקיימת לישראל, החברה להגנת הטבע, עמותת התיירות "שדות שקמה הבשור", חברת מקורות; הרשויות המקומיות: שער הנגב, חוף אשקלון, לכיש, שפיר, מרחבים, בני שמעון ושדרות. לכל הגופים החברים במנהלת מטרה משותפת לפתח ולקדם תהליכי שימור, פיתוח מקיים וחינוך במרחב שקמה ובקהילות הסמוכות, בשיתוף הציבור, תוך התחשבות בנכסי נחלת הכלל.


דברי יו״ר מנהלת שקמה אלון שוסטר

ברכות לבאים בשערי פארק השקמה,
הבנת חשיבותו של מרחב השקמה, העלתה את הצורך בהכנת תכנית לשמירה ופיתוח בר קיימא של השטח, באופן שייתן מענה למגוון הרחב של התפקודים הסביבתיים והחברתיים של האזור. לשם כך, הוכנה במוסדות התכנון תוכנית אב ומתאר לשימור השטחים הטבעיים והחקלאיים במרחב נחל שקמה. התכנית מגשרת בין פיתוח ושימור תוך יצירת מוקדי משיכה תיירותיים לצד שמורות טבע. 
מנהלת נחל שקמה הוקמה במטרה ליישם את התכנית והנחיותיה.

פרויקט פארק השקמה - החובק מרחב גדול ממורדות הרי יהודה עבור בשפלת החוף הדרומית בואכה הים התיכון - משמש זירה להשגת כמה מטרות איכות: שימור סביבתי של פנינת נוף וטבע, פיתוח ברמות שימור מגוונות, המרצת תיירות ידידותית לסביבה – כפרית וחקלאית, חיזוק "הקואליציה הירוקה" בין ארגוני סביבה, חקלאים, מתיישבים, משרדי ממשלה ומגזר שלישי. 
הפארק אוחז במסדרון אקולוגי ייחודי במינו בארץ, המחבר את ההר והים תוך הבטחה בת קיימא לתנועה חופשית של אדם, חי וצומח, במטרה לשמור על איזון בין הערכים האקולוגיים, האחריות לפרנסת תושבי האזור והנגשת מכמני המרחב לציבור הרחב. 

מרחב השיקמה כולל 330,000 דונם. בתחום התוכנית מצויים מקורות מים זורמים, אגמים, ריכוזי פריחה מרהיבים, אוצרות טבע, ארכיאולוגיה ותצפית לנוף המשנה פניו בכל עונות השנה.

תכנית פיתוח השקמה כוללת הסדרת האזור למטיילים ברכב פרטי, רוכבי אופניים ובעלי חיים והולכי רגל ובחשיפת אתרי התיירות שבה ובפיתוח אתרים נוספים, בהתאם לרוח האקולוגית המקובלת עלינו.
מנהלת השיקמה פועלת לחיזוק היכולת העיסקית של חקלאים במרחב, תוך דגש על גידולי שדה ומטעים. בתחום החינוך אנו מתמקדים בחיזוק גאוות הילדים שלנו בנופים ובמורשת האדם של נוף הולדתם. 
לתכנית שותפים רבים, בהם: משרדי הפנים, החקלאות, התיירות, הגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, מנהל מקרקעי ישראל, קק"ל, החברה להגנת הטבע, רשות הניקוז שקמה הבשור, עמותת התיירות "שדות שקמה הבשור", מקורות והרשות לארכיאולוגיה וכן הרשויות המקומיות בהן עובר הנחל: שער הנגב, חוף אשקלון, לכיש, שפיר, מרחבים, בני שמעון ושדרות.

תהנו, שמרו על הסביבה ובואו לבקר שוב ושוב.

אלון שוסטר,
ראש המועצה האזורית שער הנגב 
ויו"ר מנהלת פארק השקמה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות