תכניות חינוכיות בגיל הרך


התכנית מבוססת על עקרונות הלמידה החוץ כיתתית, המעודדת למידת חקר חווייתית משמעותית, ובנויה ע"פ מודל מכלול נוף-אדם. 


אודות התכנית

התכנית החינוכית-קהילתית "מרחב שקמה הוא הבית שלי", פועלת החל מ-2013, תשע"ד בגני ילדים במועצה האזורית שער הנגב. שיתוף פעולה בין המחלקה לגיל הרך במועצה לבין רשות הטבע והגנים, מתוך הכרה שחינוך לשמירת טבע מתחיל בגיל הצעיר, ואין גיל מוקדם מדי לחינוך לערכים.
בשנת תשע"ו פעלה התכנית גם בגני המועצה האזורית לכיש.
הפעילות מתקיימת בשיתוף פעולה מלא ורצוף עם הגננות והצוותים החינוכיים בגנים, ומתחברת להורים ולקהילה בכלל.


המטרה

הילדים יחוו שמחה והנאה מהמפגש עם הטבע, יכירו ערכי טבע מרכזיים במרחב ומתוך כך נטפח יחד את תחושת השייכות, החוסן והמעורבות של הקהילה במרחב, שכל ילד ידע שהוא חלק ממרחב שקמה!


דרך הפעולה 

התכנית כוללת:

  • הכשרה לצוותים החינוכיים בגני הילדים והכשרה ייעודית למדריכות בתכנית.
  • מפגשים בגן ובסביבתו בנושאים שונים הקשורים לשמירת טבע: חשיבות השמירה על כללי ההתנהגות בטבע (הליכה בשביל, ניקיון, הימנעות מקטיף פרחים), פריחה והאבקה, ציפורים בסביבה הקרובה ועוד.
  • טיול לשמורת טבע פורה, בו מיישמים את הנלמד במפגשים בגן.
  • פעילות הורים וילדים להפקת תוצרים בעקבות הפעילות. תוצרי הפעילות מוצגים בגנים או במקומות מרכזיים בישוב, ומשתפים את הקהילה בעשייה.

עקרונות מנחים

  • התכנית מותאמת לשלב ההתפתחותי בו נמצאים הילדים, מבחינת יכולתם הקוגניטיבית והרגשית, ומשלבת התנסויות רב חושיות, תנועתיות, לימודיות וחווייתיות, בדגש על המעורבות הפעילה של הילדים ועל החוויה.
  • הפעילויות בנויות ע"פ מודל ההבנייה הקונסטרוקטיביסטית ("מעגל הלמידה"), לפי הרצף הבא: פתיחה ע"י המדריך; התנסות ע"י הילדים (בחלק מהפעילויות חלק זה מתבצע בחוץ); המשגה; הרחבה ויישום ע"י משחק, יצירה, תנועה, סיפור וכד'; וסיכום.
  •  התכנית מודרכת ע"י מדריכות בוגרות מרט"ג, בעלות ניסיון בעבודה עם הגיל הרך, שעברו הכשרה ייעודית. לכל גן מדריכה קבועה, בהפרשי זמן קבועים, ובקבוצות קטנות.
  • התכנית מאושרת ע"י האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.

תמונות מפעילויות

שינוי גודל גופנים
ניגודיות