צומח באגן נחל שקמה

מרחב שקמה נמצא בשולי החבל הים תיכוני ובגבול המדבר. עקב כך, נפגשים בו צמחים המשתייכים בחלקם לאזור האקלים הים תיכוני, לאזור הערבתי (אירנו-טורני) ולאזור המדברי (סהרו-ערבי). תצורת הצומח היא בעיקרה בַתַת- ספַר (טיפוס צומח המיוחד לאזורי המעבר בין האזור הים תיכוני למדבר).


מספר גורמים חוברים יחדיו ליצירת מגוון גדול של בתי גידול וטיפוסי צומח

  1. מגוון גדול של סוגי קרקעות: החל מחולות חוף הים וקרקעות חוליות וקלות ועד קרקעות חרסיתיות וכבדות; מקרקעות חסרות גיר כמו חמרה ועד קרקעות עשירות בגיר כמו פרא-רנדזינה;
  2. השתנות ניכרת של האקלים בין צפון המרחב לדרומו, צירוף היוצר מגוון גדול של בתי גידול;
  3. הטופוגרפיה, ממישורים רחבי ידיים ועד גבעות וביניהם ערוצים;
  4. עובי הקרקע: מחול עמוק שבו רוב המים יחלחלו לעומק בו אינם זמינים לצמחים, ועד לשכבה מחלחלת דקה יחסית של חול או כורכר, שמתחתיה חרסית, ובה המים זמינים;
  5. הקרבה לים: לאזור הקרוב ביותר לים מגיע רסס טיפות מי ים מלוחות המשפיעות על הצמחים הגדלים במקום. ככל שמתרחקים מהים, גורם זה הולך ונחלש. בנוסף, בקרבת הים לחות האוויר גבוהה יותר מאשר בחלקים המזרחיים הרחוקים מן הים;
  6. נוכחות האדם ופעילותו – בעבר ובהווה. בתי גידול רבים הצטמצמו, בעיקר ע"י עיבוד חקלאי ונטיעות. איתם הצטמצמה תפוצת צמחית הבר האופיינית. גם בתי גידול שהצטמצמו פחות, נתונים להשפעה של רעייה, רמיסה ע"י רכבי שטח, חדירת מינים זרים ועוד.

טיפוסי הצומח מסווגים על פי בתי הגידול העיקריים: צומח טבעי, שרידי בוסתנים וחורבות.

מרחב שקמה מתאפיין בכך שגם בתוך יחידות הצומח הבסיסיות יש מגוון צומח גדול שמופיע לעתים ביחידות שטח קטנות (במיוחד באזורי כורכר). לדוגמה: אזור רכסי הכורכר מורכב משטחי כורכר קשה שבהם שולטות קורנית מקורקפת ולוטמית דביקה, שטחים חוליים בשליטת רותם המדבר ושמשון סגלגל, ועוד.

חלק גדול מרכסי הכורכר הפנימיים נטוע

סוגים שונים של נטיעות: אקליפטוסים ותיקים, מחטניים צעירים ברובם, ורחבי עלים, כגון: שקמה, תות, חרוב ושיזף, בחלקות מצומצמות יחסית. סוג העצים הנטועים קובעים במידה רבה את התנאים בהם מתפתח הצומח הטבעי: במרבית החורשות הנטועות אקליפטוסים נהרס הצומח הטבעי. במקרים רבים, הדלדלותם מאפשרת חזרה חלקית של צומח כורכרים מקורי. בעמקים השוכנים בשולי רכסי הכורכר ישנם שטחים טבעיים שעובדו בעבר.

סחלב פרפרני

בית גידול מגוון, המשלב בתוכו שטחי כורכר, חול ובתרונות לס נמצא בחלק הדרומי מזרחי של המרחב, בעיקר מדרום לנחל שקמה. באזור זה צומח טבעי של בתי גידול יובשניים, בשליטת צמחים מדבריים כמו רתם המדבר, קזוח עקום ושמשון סגלגל, ושטחי בתה ים-תיכונית המשתנה בהתאם לשינוי בקרקע: בכורכר הקשה שולטת הקורנית המקורקפת ובקרקעות חמרה וחוסמס שולטים סירה קוצנית או לוטם שעיר ולוטם מרווני, בשילוב עם מגוון בני שיח, גיאופיטים ועשבוניים. טיפוסי צומח נוספים בשטח זה כוללים שטחי בוסתנים נטושים וחורבות.

בערוצים היבשים הטבעיים שרידים לצומח הטבעי

פה ושם עצי שיזף מצוי ובעיקר שרידי בתה, על פי סוג הקרקע. בערוצים הנטועים ישנם אקליפטוסים, מחטניים ורחבי עלים. באזורים מסוימים נמצאת שיטה כחלחלה, עץ פולשני שפגיעתו רעה ביותר.

במרחב נדירים הערוצים הלחים, בהם הצומח הטבעי השולט הוא קנה מצוי. מספר קטעים בנחל שקמה ובערוצים נוספים, עברו טיפול של רשות הניקוז, אשר שינה את דמות הנחל הטבעי והפכו למעין תעלה. בערוצים מופרים אלה, גדלים בעיקר צומח מעזבות, צומח שדות ושולי שדות. רובן הגדול של הקרקעות האלוביאליות מעובד או עובד בעבר, ולכן הצומח בהן כולל צמחי שדות ומעזבות, כאשר נפוצים ינבוט השדה וחוח עקוד.

החלק המזרחי של המרחב קשור לאזור הקירטוני של השפלה שנמשך מזרחה עד למרגלות הרי חברון

באזור זה ישנה חלוקה בסיסית בין צומח הגבעות (שרובן מעובדות ולא נותר עליהן כמעט צומח טבעי), וצומח הערוצים שנשארו כפסים צרים המכונים "משארים" בין השטחים המעובדים או הנטועים לכתבה על המשארים הטבעיים במרחב שקמה. חלק מצומח הגבעות והערוצים טבעי (בתת-ספר ים תיכונית בשליטת סירה קוצנית, שלהבית קצרת שיניים ובני שיח אחרים) וחלקו נטוע באקליפטוסים, מחטניים או רחבי עלים.


מינים נדירים, אנדמיים ו"אדומים"

בבית הגידול החולי שבמערב המרחב, ישנם מינים רבים שהם אנדמיים (נמצאים באזור גיאוגרפי מצומצם בלבד) ו/או נדירים. בבתי הגידול של חמרה וכורכר, אחוז המינים האנדמיים אינו כה גדול כמו בחולות ואולם ישנם בהם מינים נדירים רבים שחלקם בסכנת הכחדה. סקרי הצומח שנעשו מצביעים גם על הבדלים בהרכב המינים בין שטחי חולות ושטחי כורכר סמוכים יחסית ומדגישים את הצורך בשימור כתמי החולות והכורכר שנותרו.

באביב 2012 ביצע ד"ר עוז גולן סקר במשארים באזור כרמיה, גברעם ורוחמה. בסקר נמצאו 546 מיני צמחים, מתוכם 11 מינים אדומים; 54 מינים אנדמיים או תת-אנדמיים; 73 מינים שמרחב שקמה מהווה קצה גבול התפוצה שלהם, הדרומי או הצפוני; 26 מינים נדירים; 48 מיני גיאופיטים; 85 מיני צמחים פסמופיליים (אוהבי חול). 

בסקר שבוצע ע"י מכון דש"א בשנת 2004 נמצאו כ-150 מיני צמחים, מתוכם 15 נדירים. 

דוגמאות לצמחים אדומים: היפוכריס קרח, מקור חסידה תמים, בלוטה פלישתית, דבקת פלשת, ציפורנית שרונית, קחוון פלישתי, תלתן דגול, זהבית שרונית, זמזומית ורבורג, קדד לביד, חוחן קרדני.

דוגמאות לצמחים נדירים: געדה קוצנית, דרדר אשקלון, פשתנית משולשת, קצח זעיר פרחים ועוד.

דוגמאות לצמחים אנדמיים: תלתן פלישתי ושום תל-אביבי.

כלח מצוי

דוגמאות לצמחים שעבורם מרחב שקמה מהווה גבול תפוצה: וינקה עשבונית, כלך מצוי, תורמוס ארצישראלי, פשתנית ססגונית, מלענן ריסני, חורשף קטן קרקפות ועוד.

דוגמאות למינים פסמופיליים: אטד החוף, אלקנת הצבעים, ארכובית ארצישראלית, בלוטה פלישתית, גומא הקרקפת, דרדר הקורים, זהבית שרונית, חבלבל החוף,  חוחן קרדני, חומעה מגוידת, חילף החולות, חלבלוב החוף, כפתור החולות, לענה חד-זרעית, מקור החסידה המפוצל, קחוון החוף, רותם המדבר, רב פרי בשרני, שברק משונן, תורמוס ארצישראלי, ציפורנית ארצישראלית, רכפה מזרחית, שום תל אביבי, תלתן פלישתי ועוד.

דוגמאות לגיאופיטים: אגמון הכדורים, אירוס ארצישראלי, גומא הקרקפת, דבורנית דינסמור, שפתן מצוי, סחלב פרפרני, הרדופנין הציצית, עירית גדולה, נץ החלב הצרפתי, סתוונית היורה, עלקת מצרית, צהרון מצוי, צבעוני ההרים, ערטנית השדות, שום משולש ועוד.

דוגמאות לעצים נטועים: שקמה, תאנה, תות, שיזף מצוי, חרוב, אקליפטוס, דקל התמר, שקד, גפן, זית, רימון ועוד.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות