סקר עופות דורסים בקיץ 2017

התקיים במרחב שקמה במהלך הקיץ ע"י הפקח האזורי קובי סופר והמומחה לדורסים גלעד פרידמן.


מטרת הסקר הייתה למפות קנים ואזורי קינון של עופות דורסים ולהציע דרכי פעולה לשמירה על מרכיב חשוב זה במגוון הביולוגי במרחב.

בסקר אותרו 20 קינים וטריטוריות של שלושה מיני דורסים גדולים עיקריים

עקב עיטי וחיוויאי נחשים, המקננים בעיקר על עצים;
אוח עיטי – גדול דורסי הלילה באזורנו, המקנן במקומות שונים, ואצלנו מקנן בעיקר במחצבות נטושות.

גוזלים של אוח

גוזלים של אוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנוסף, נמצאו קינים ואזורי קינון של בז עצים, נץ מצוי, דיה שחורת כתף וינשוף עצים.


ממצאי הסקר

ממצאי הסקר מלמדים על חשיבות השטחים הפתוחים וה"מישארים" באזורנו.
קרבת בני אדם לסביבת קן מסכנת אותו, ולכן חשוב לשמר עצים מבודדים ובוגרים בשמורות הטבע ובשטחים הפתוחים; לשמר את ה"משארים" ואת מחצבות הכורכר הנטושות, ואפילו לסגור אזורים מסוימים.

בז עצים טורף מכרסם

כמה בזים בתמונה?

 

 

 

 

 

 

 

גלריית צילומים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות