אקולוגיה ושטחים פתוחים

מערכות אקולוגיות וסביבות בריאות מספקות סחורות ושירותים חיוניים לבני האדם וליצורים חיים אחרים. לשטחים הפתוחים תפקיד חשוב בתפקוד המערכת האקולוגית. שטחים פתוחים הוא מונח הכולל את שמורות טבע, שדות חקלאיים, חורשות ויערות נטע אדם, ערוצי נחלים, חוף ים, דיונות, מחצבות נטושות, מאגרי מים ועוד. בין השדות במרחב שקמה, השאירו המתיישבים שעיבדו את הקרקע לפני עשרות שנים אזורים קטנים לא מעובדים, בשל הקושי לכבוש את הקרקע בנקודות מסוימות עם הכלים החקלאיים שהיו בעבר. אלה הם ה״משארים״, שטחים טבעיים קטנים אשר נותרו שזורים בין השדות החקלאיים. עם השנים, המשארים הפכו לאזורים בעלי חשיבות מכרעת לצמחיה ולבעלי החיים במרחב, למעשה הם מתפקדים כשמורות טבע בזעיר אנפין.


שרותי המערכת האקולוגית

בשנת 2012 ביצע מכון דש״א מחקר חלוץ ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בתכנון ובניהול אזורים של שטחים פתוחים באגן נחל שקמה. להלן הצעת המחקר, חומרים שהופקו במהלך המחקר וההמלצות.

מחקר בנושא שרותי המערכת האקולוגית: כרטיס ביקור

תוצאות הסקר היחס לסביבה_שקמה- מכון דשא ורט״ג

שרותי המערכת האקולוגית- שילוב בתהליכי קבלת החלטות

שירותי המערכת האקולוגית

מדריך שרותי מערכת

Shikma_Agro_Ecosystem Services_Deshe

מדריך ליישום גישת שרותי מערכת אקולוגית, מבוסס על מחקר בשקמה


מסדרונות אקולוגיים

מסדרונות אקולוגיים הוא מושג שנתבע בשנות ה-70 של המאה ה-20. בתחילה נסמכו הוגי הרעיון על שטחים טבעיים המחברים בין שטחים אבעיים מוגנים, אך המציאות של צפיפות והיקף החקלאות והסבת שטחים טבעיים לחקלאיים, הביאו להכרה שגם שטחים חקלאיים מהווים מסדרונות אקולוגיים.

מסדרונות אקולוגים הלכה למעשה

מסדרונות אקולוגים בשטחים פתוחים כלי לשמירת טבע

מסדרונות אקולוגיים באזורים חקלאיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ניהול שטחים פתוחים

תכנון וניהול השטחים הפתוחים ברמה אזורית ובהובלת המועצות האזוריות הם אבן הפינה לפיתוחו ושמירתו של המרחב הכפרי. שטחי המועצות האזוריות הם מארג של שטחים חקלאיים ושטחים טבעיים המהווים את המשאב הסביבתי המאפיין והעיקרי של המרחב הכפרי.

תכנון וניהול שטחים פתוחים במועצות האזוריות

ניהול השטחים במועצות האזוריות – מצגת כנס


זיהום אור

מגוון כה גדול של זיהומים מייצר האדם, ובכך פוגע בסביבה, בחי ובצומח. אחד מהם, פחות מוכר לקהל הרחב, הוא זיהום אור. מדובר בעודף של אור מלאכותי בשמי הלילה – עוד תוצר לוואי של העידן התעשייתי שלנו. במאה השנים האחרונות התגברו ההיקף והעוצמה של תאורת הלילה המלאכותית לממדים שיש להם השפעה מכרעת על הביולוגיה והאקולוגיה של בעלי החיים בטבע. 

ויהי חושך | אודות זיהום אור

השלכות אקולוגיות של תאורת כבישים בישראל


תכניות אב ומתאר

תכנית אב ומתאר חלק א׳1

תכנית אב ומתאר חלק א׳2

תכנית אב ומתאר חלק ב׳

תכנית אב ומתאר חלק ג׳

תכנית אב ומתאר – רציונל

תכנית אב ומתאר – הוראות התכנית


המרחב הביוספרי

״תכנית אדם וביוספרה״ היא תפיסת עולם ודרך לניהול המרחב האנושי והטבעי המרחב הביוספרי הוא מקום שבו אנשים מנהלים אורח חיים בזיקה לסביבתם ובונים הווה ועתיד משותף שהם גאים בו. לתכנית גמישות המאפשרת יישום יצירתי ומהווה את אחד הצירים הבולטים בגיבוש מרחבים אלו. הגישה המנחה למרחבים הביוספריים הינה גישה אקולוגית מערכתית הרואה בבני האדם, על המגוון התרבותי שלהם, חלק אינטגרלי במערכות אקולוגיות רבות כאשר עקרונות הממשק בין האדם לסביבה מהווים אמנה בין הקהילה המקומית, הרשויות והחברה. מנהלת שקמה החליטה לבצע בדיקת היתכנות להקמת מרחב ביוספרי בתחום פארק שיקמה, כחלק מרשת המרחבים הביוספרים בארץ ובעולם של ״תכנית אדם וביוספרה״ של אונסקו .

דו״ח ביניים אדם וביוספרה ספטמבר 2016

דוח ביניים אדם וביוספרה דצמבר 2016


סקרים

סקר כולל אודות מרחב שקמה- מכון דש״א

חוברת חולות מישור החוף

איך אפשר להשפיע ?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות