אקולוגיה ושטחים פתוחים

מערכות אקולוגיות וסביבות בריאות מספקות סחורות ושירותים חיוניים לבני האדם וליצורים חיים אחרים. במרחב שקמה השטחים הפתוחים לוקחים תפקיד חשוב בתפקוד המערכת האקולוגית. שטחים פתוחים הוא מונח הכולל את השדות החקלאיים, בין השדות במרחב שקמה, השאירו המתיישבים שעיבדו את הקרקע לפני עשרות שנים משארים, אזורים קטנים בהם לא עיבדו את הקרקע בשל קושי לכבוש את הקרקע בנקודות מסוימות עם הכלים החקלאיים שהיו שעבר, אלו הם למעשה שטחים טבעיים קטנים אשר נותרו שזורים בין השדות החקלאיים. עם השנים, המשארים הפכו לאזורים קטנים בעלי חשיבות מכרעת לצמחיה ולבעלי החיים במרחב. המשארים הם שמורות טבע בזעיר אנפין ויש להם חשיבות מכרעת עבור חיות הבר והצמחיה במרחב שקמה.


מידע, מצגות וחומרים על האקולוגיה המקומית

כתבה על משארים

ויהי חושך | אודות זיהום אור

זיהום אור בישראל

מפת זיהום אור בשקמה⁩

שמא שקמה (2)

תוצאות הסקר היחס לסביבה_שקמה_מכון דשא-רטג

שרותי מערכת דשא2

שירותי המערכת האקולוגית

ניהול שטחים פתוחים

מסדרונות אקולוגים הלכה למעשה

מסדרונות אקולוגים בשטחים פתוחים כלי לשמירת טבע

מדריך שרותי מערכת

ניהול השטחים הפתוחים – פורום הגורן

מסדרונות אקולוגיים באזורים חקלאיים

אקולוגיה- שירותי המערכת- דש״א

סקר כולל אודות מרחב שקמה – מכון דשא

The Tragedy of the Commons

Shikma_Agro_Ecosystem Services_Deshe

EcosystemServicesManual_MachonDeshe_2015

איך אפשר להשפיע ?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות