תמונת החודש


צבוע חוצה שדה חיטה באיזור שבין ניר משה לזרועה.

תמונת החודש