אודות מרחב שקמה

טקסט מתאר את העמוד


כותרת

תוכן


כותרת לדוגמה

גשר הרכבת התורכית מעל נחל פורה הוא שילוב מרתק של שאריות ההתיישבות בארץ יחד עם פיסות טבע ייחודיות למרחב שקמה. הגשר נבנה לפני 120 שנה כחלק ממערכת פסי הרכבת החיג׳אזית, שיצאה מחיג׳אז שבתורכיה והמשיכה עד למצרים דרך ישראל. גשר הרכבת התורכית מעל נחל פורה הוא שילוב מרתק של שאריות ההתיישבות בארץ יחד עם פיסות טבע ייחודיות למרחב שקמה.


כותרת לדוגמה

גשר הרכבת התורכית מעל נחל פורה הוא שילוב מרתק של שאריות ההתיישבות בארץ יחד עם פיסות טבע ייחודיות למרחב שקמה. הגשר נבנה לפני 120 שנה כחלק ממערכת פסי הרכבת החיג׳אזית, שיצאה מחיג׳אז שבתורכיה והמשיכה עד למצרים דרך ישראל. גשר הרכבת התורכית מעל נחל פורה הוא שילוב מרתק של שאריות ההתיישבות בארץ יחד עם פיסות טבע ייחודיות למרחב שקמה.


כותרת לדוגמה

גשר הרכבת התורכית מעל נחל פורה הוא שילוב מרתק של שאריות ההתיישבות בארץ יחד עם פיסות טבע ייחודיות למרחב שקמה. הגשר נבנה לפני 120 שנה כחלק ממערכת פסי הרכבת החיג׳אזית, שיצאה מחיג׳אז שבתורכיה והמשיכה עד למצרים דרך ישראל. גשר הרכבת התורכית מעל נחל פורה הוא שילוב מרתק של שאריות ההתיישבות בארץ יחד עם פיסות טבע ייחודיות למרחב שקמה.אינדקסים

הוראות ודגשים למטיילים

במרחב שקמה נוף ייחודי שמשלב השפעות של המדבר מדרום והאזור הים תיכוני מצפון. מגוון הקרעות הרחב באזור מאפשר שגשוג מיני צמחים רבים. מרחב שקמה הוא גם מסדרון אקולוגי, מרחב שמאפשר מעבר של בעלי חיים מאזור ההר במזרח לאזורי החוף במערב ולכן יש לשמירה על השטחים הפתוחים בו ערך רב. רשות הטבע והגנים ומנהלת שקמה מעודדות טיילות במרחב תוך שמירה על ערכי הטבע והמורשת בו.

 • מטיילים ושומרים על הסביבה, דגשים והוראות למטיילים

  במרחב שקמה נוף ייחודי שמשלב השפעות של המדבר מדרום והאזור הים תיכוני מצפון. מגוון הקרעות הרחב באזור מאפשר שגשוג מיני צמחים רבים. מרחב שקמה הוא גם מסדרון אקולוגי, מרחב שמאפשר מעבר של בעלי חיים מאזור ההר במזרח לאזורי החוף במערב ולכן יש לשמירה על השטחים הפתוחים בו ערך רב. רשות הטבע והגנים ומנהלת שקמה מעודדות טיילות במרחב תוך שמירה על ערכי הטבע והמורשת בו.

 • כללי זהירות בשטח

  במרחב שקמה נוף ייחודי שמשלב השפעות של המדבר מדרום והאזור הים תיכוני מצפון. מגוון הקרעות הרחב באזור מאפשר שגשוג מיני צמחים רבים. מרחב שקמה הוא גם מסדרון אקולוגי, מרחב שמאפשר מעבר של בעלי חיים מאזור ההר במזרח לאזורי החוף במערב ולכן יש לשמירה על השטחים הפתוחים בו ערך רב. רשות הטבע והגנים ומנהלת שקמה מעודדות טיילות במרחב תוך שמירה על ערכי הטבע והמורשת בו.

 • קישורים וטלפונים שימושיים

  במרחב שקמה נוף ייחודי שמשלב השפעות של המדבר מדרום והאזור הים תיכוני מצפון. מגוון הקרעות הרחב באזור מאפשר שגשוג מיני צמחים רבים. מרחב שקמה הוא גם מסדרון אקולוגי, מרחב שמאפשר מעבר של בעלי חיים מאזור ההר במזרח לאזורי החוף במערב ולכן יש לשמירה על השטחים הפתוחים בו ערך רב. רשות הטבע והגנים ומנהלת שקמה מעודדות טיילות במרחב תוך שמירה על ערכי הטבע והמורשת בו.

 • כללי זהירות בשטח

  במרחב שקמה נוף ייחודי שמשלב השפעות של המדבר מדרום והאזור הים תיכוני מצפון. מגוון הקרעות הרחב באזור מאפשר שגשוג מיני צמחים רבים. מרחב שקמה הוא גם מסדרון אקולוגי, מרחב שמאפשר מעבר של בעלי חיים מאזור ההר במזרח לאזורי החוף במערב ולכן יש לשמירה על השטחים הפתוחים בו ערך רב. רשות הטבע והגנים ומנהלת שקמה מעודדות טיילות במרחב תוך שמירה על ערכי הטבע והמורשת בו.

גלריית תמונות

שינוי גודל גופנים
ניגודיות