img

מרחב שקמה

 

המונח "מרחב שקמה" מתייחס לרצועת השטחים הפתוחים בתחום אגן הניקוז של נחל שקמה.
עיקר ההתרשמות החזותית מגודלו של המרחב מתאפשרת מנקודות תצפית הפזורות בשטח המאפשרות מבט מאופק לאופק, החוויה הינה ייחודית במינה, תחושת מרחב אין סופי, תחושה של חופש, נוף בראשיתי ולעיתים פראי.

 

זהו השטח הפתוח הגדול ביותר במרכז הארץ, המהווה מקום מפגש לחי וצומח ייחודי לאזור הספר מדבר.

קרא עוד
רשות הטבע והגנים משרד החקלאות עמותת התירות שקמה בשור משרד הפנים המשרד להגנת הסביבה מועצה אזורית שער הנגב רשות ניקוז שקמה בשור החברה הממשלתית לתיירות מועצה אזורית בני שמעון מועצה אזורית שפיר רשות העתיקות מועצה אזורית חוף אשקלן מועצה אזורית מרחבים החברה להגנת הטבע מועצה אזורית לכיש קק נחל שקמה